გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა შუახევჰესის ოპერირების ადგილებზე
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ჩაატარეს ხმაურის, ვიბრაციის, ტემპერატურის, ტენიანობის და განათებულობის ინსტრუმენტული გაზომვა შუახევჰესის საოპერაციო ადგილებზე.

;