ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების დონის ინსტრუმენტული გაზომვა გურიის მეორადი გზების რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, გურიის შიდა გზების რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს ხმაურის ფონური დონის და მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა ობიექტებზე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში.

;