გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა „თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის“ მეხუთე ლოტის ფარგლებში
კომპანია „ეკო-სპქეტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა „თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის“ ფარგლებში ჩაატარეს საპროექტო გზის მიმდებარედ არსებულ შენობებში ხმაურის და ვიბრაციის დონეების 24 საათიანი ინსტრუმენტული გაზომვა. საერთო ჯამში, ხმაურის საზომი აპარატი დამონტაჟდა საპროექტო გზის მიმდებარედ არსებულ 8 ლოკაციაზე, ხოლო ვიბრაციის საზომი აპარატი - 3 ლოკაციაზე.
;