ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ISO 9001:2015 აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის ტრენინგი
2022 წლის 20 იანვარს კომპანია „ეკო-სპექტრში“ დაიწყო ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ISO 9001:2015 აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის 4 დღიანი ტრენინგი. ტრენინგს უძღვება საერთაშორისო აუდიტორთა რეესტრის (IRCA)-ს მიერ რეგისტრირებული მთავარი აუდიტორი, “Exemplar Global”-ის მიერ აკრედიტირებული კურსების სერტიფიცირებული ტრენერი ირაკლი კავილაძე. ტრენინგის დამსწრეებზე გაიცემა შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატები,

რომელთა აუთენტურობის შემოწმება შესაძლებელი იქნება ვებ-გვერდზე: http://www.gcerti.com/
;