სერტიფიცირებული აუდიტორი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემებში ISO 9001:2015
მიმიდნარე წლის 22 ნოემბერს კომპანია „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომელს დავით კავილაძეს სერტიფიცირებულ აუდიტორთა საერთაშორისო რეესტრის "Exemplar Global"-ის მიერ მიენიჭა ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის სტატუსი. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.


;