ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ტრენერი - გამომცდელის საკვალიფიკაციო გამოცდების წარმატებით ჩაბარება
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის ხელმძღვანელმა ლილე ხაბალაშვილმა მიმდინარე წლის 3-5 ნოემბერს წარმატებით გაიარა კომპანია „G-Certi Co.“-ს ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების (ისო 9001:2015), აუდიტის ჩატარების მენეჯმენტის სისტემების (ისო 19011) ტრენერის & გამომცდელის საკვალიფიკაციო გამოცდები, რის საფუძველზეც წინამდებარე კომპანიისგან გადაეცა შესაბამისი დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

;