სერტიფიცირებული აუდიტორი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემებში ISO 9001:2015
მიმიდნარე წლის 5 ოქტომბერს კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის უფროსს ლილე ხაბალაშვილს სერტიფიცირებულ აუდიტორთა საერთაშორისო რეესტრის "Exemplar Global"-ის მიერ მიენიჭა ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის სტატუსი.
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:

;