გარემოს დაცვის და სოციალური მენეჯმენტის სისტემების კორპორატიული აუდიტის (ESMS) და გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების შესაბამისობის აუდიტის ჩატარება
კომპანია „რამბოლთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „ეკო-სპექტრის“ გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენლები კომპანია “რამბოლის” ექსპერტებთან ერთად იმყოფებოდნენ სს „საქართველოს რკინიგზის“ თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში მოლითი-ხაშურის სარკინიგზო უბნის
მშენებლობაზე გარემოს დაცვის და სოციალური მენეჯმენტის სისტემების კორპორატიული აუდიტის (ESMS) და გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების შესაბამისობის აუდიტის ჩატარების მიზნით.
;