ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვა და ანგარიშის შედგენა ოზურგეთში ავტოსამრეცხაო "Car Care Centre" -ს მიმდებარე ტერიტორიაზე
კომპანია „ეკო-სპექტრის“აგამოცდო ლაბორატორიის თამანშრომლებმა ოზურგეთში მდებარე ავტოსამრეცხაო "Car Care Centre" -ს მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩაატარეს ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვითი სამუშაოები ხმაურის კვლევის ანგარიშის წარსადგენად.
;