ხმაურის გაზომვა, ვიბრაციის გაზომვა და ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაზომვა მარნეულში საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
შპს „ინსი“-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა მარნეულში ჩაატარეს საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის ტერიტორიაზე ხმაურის, ვიბრაციის და ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაზომვითი სამუშაოები.


;