გზშ ანგარიშის საჯარო განხილვა კასპის აგურის ქარხნის მშენებლობისთვის
მიმდინარე წლის 15 ივნისს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის საჯარო სკოლაში ჩატარდა კასპის აგურის ქარხნის მშენებ გზშ ანგარიშის  საჯარო განხილვა ლობისთვის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვა, რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, შპს „კერამიკა ელტორენტე+“-ის წარმომადგენლები და ადგილობრივი მაცხოვრებლები. შპს „ეკო-სპექტრის“ წარმომადგენლებმა დამსწრეებს წარუდგინეს გზშ ანგარიში, უპასუხეს დასმულ შეკითხვებს და მოისმინეს პროექტის ირგვლივ გამოთქმული მოსაზრებები.
;