გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების ISO 14001:2015 სერტიფიცირება შპს „ჯეორჯიან პროდაქტსი“-ში
2021 წლის 14 ივნისს ჩატარდა პირველი სამუშაო შეხვედრა შპს „ეკო-სპექტრი“-ს და შპს „ჯეორჯიან პროდაქტს“-ის თანამშრომლებს შორის, რომლის მიზანიც იყო პირველი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარების დღეების განსაზღვრა და საიტის დათვალიერების დაგეგმვა. შეხვედრაზე შპს „ეკო-სპექტრი“-ს დირექტორმა ირაკლი კავილაძემ და საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის უფროსმა ლილე ხაბალაშვილმა შპს „ჯეორჯიან პროდაქტ“-ის შიდა სტრუქტურების წარმომადგენლებს მიაწოდეს ზოგადი ინფორმაცია აუდიტის ჩატარების წესების და მოსამზადებელი დოკუმენტების შესახებ.
;