ვიბრაციის გაზომვა, ხმაურის გაზომვა, ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების და წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გეგმიური გაზომვა სადახლო-ბაგრატაშენის ხიდის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე
სადახლო არგლებში სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ხმაურის, ვი-ბაგრატაშენის ხიდის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში „ვმკ კონსტრაშენთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ჩაატარეს სამშენებლო ობიექტზე ხმაურის, ვიბრაციის, ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების და წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გეგმიური გაზომვა.
;