ხმაურის გაზომვა, ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების და წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა სადახლო-ბაგრატაშენის ხიდის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში სადახლო-ბაგრატაშენის ხიდის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში „ვმკ კონსტრაშენთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა ჩაატარეს სამშენებლო ობიექტზე ხმაურის, ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების და წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.
;