ხმაურის ფონური დონის გაზომვა და ხმაურის გავრცელების 3D მოდელირება ფოთის ახალი ტერმინალის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგურთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში შპს „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა საპროექტო ტრიტორიაზე განახორციელეს ხმაურის საბაზისო დონის 24 საათიანი გაზომვითი სამუშაოები ხმაურის გავრცელების 3D მოდელირებისთვის.
;