ხმაურის გაზომვა შპს „ჯავახავტოგზის“ ასფალტის საწარმოში
ახლაქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოსპიოში მდებარე ასფალტის საწარმოში შპს „ჯავახავტოგზასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, შპს „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა განახორციელეს ხმაურის საბაზისო დონის 24 საათიანი გაზომვითი სამუშაოები საწარმოს ტრიტორიაზე.
;