ბიომრავალფეროვნების და კლიმატის ცვლილების შეფასება გორის ქარის ელექტროსადგურზე
შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში კომპანია „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლები იმყოფებოდნენ გორის ქარის ელექტროსადგურზე ბიომრავალფეროვნების და კლიმატის ცვლილების შეფასების ანგარიშის მოსამზადებლად საბაზისო ინფორმაციის მოპოვების მიზნით.
;