დებედა ჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე ბიომრავალფეროვნების და კლიმატის ცვლილების შეფასება
შპს „ჰიდრო ჯორჯიასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში კომპანია „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლები იმყოფებოდნენ დებედა ჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე ბიომრავალფეროვნების და კლიმატის ცვლილების შეფასების ანგარიშის მოსამზადებლად საბაზისო ინფორმაციის მოპოვების მიზნით.
;