შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ რუსთავის ქარხნის ძაბვის ქვესადგურის რეკონსტრუქცია
შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში კომპანია „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლები იმყოფებოდნენ რუსთავის ქარხნის ძაბვის ქვესადგურის ტერიტორიაზე რეკონსტრუქციის სამუშაოების
დასათვალიერებლად და სკრინინგის ანგარიშის მომზადებისთვის საბაზისო ინფორმაციის მოპოვების მიზნით.
;