კასპის მუნიციპალიტეტში აგურის ქარხნის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
2020 წლის 31 აგვისტოს შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანია „ეკო-სპექტრის“ გუნდმა მოამზადა კასპის მუნიციპალიტეტში აგურის ქარხნის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით.
;