გაზომვითი სამუშაოები - ქ. ფოთში „ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური თანამედროვე ნავსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის“ ფარგლებში
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლემბა ქ. ფოთში «ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური თანამედროვე ნავსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის» ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) დოკუმენტის მოსამზადებლად ჩაატარეს ხმაურის საბაზისო დონის, ვიბრაციის და ჰაერის ძირითადი დამაბინძულელების გაზომვითი სამუშაოები და წყალქვეშა ფოტომონიტორინგი.
;