ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტი სს „ქართულ ფილმში“
სს „ქართულ ფილმში“ 2020 წლის 7 თებერვალს კომპანია „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლებმა ჩაატარეს 1 დღიანი ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტი  2017 წელს გაცემული ISO 9001:2015 ხარისხის მართვის სისტემების სერტიფიცირების ფარგლებში (სერტიფიცატის № GKGR-0002-QC).
;