მამუკას ჯანმრთელობისთვის
2020 წლის აგვისტოში კომპანია „ეკო-სპექტრში“ „ასოციაცია სოციალურად განვითარებისათვის 1“-გან შემოვიდა წერილი, რომელიც მამუკა ქოჩიაშვილისთვის ითხოვდა ფინანსურ დახმარებას გადაუდებელი მედიკამენტების შესაძენად. მამუკას ჯანმრთელობას სერიოზული პრობლემები აქვს და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მხარდაჭერა მცირედ წვლილს შეიტანს მის

გამოჯანმრთელებაში. ჯანმთრელობას ვუსურვებთ მამუკას!
;