სადილი ყველას (2020)
2020 წელს, ისევე როგორც გასულ წელებში, შპს „ეკო-სპექტრმა“ საერთაშორისო ჰუმანიტარული კავშირის (ასოციაცია) კათარზისის საშუალებით სოციალურად დაუცველ 310 ბენეფიციარს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე 1 დღის სადილი დაუფინანსა და შეუმსუბუქა COVID-19-ის პანდემიის პირობებით გამოწვეული კიდევ უფრო მძიმე ყოფითი პრობლემები. ერთად ყველაფერს შევძლებთ!
;