ილიას ჯანმრთელობისთვის
2019 წლის სექტემბერში კომპანია „ეკო-სპექტრში“ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ა(ა)იპ „იმედი უკვდავიას“-გან შემოვიდა წერილი, რომელიც პატარა ილია ნადარეიშვილისთვის ითხოვდა

ფინანსურ დახმარებას გამოკვლევების ჩასატარებლად. ილიას ჯამრთელობას სერიოზული პრობლემები აქვს და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მხარდაჭერა მცირედ წვლილს შეიტანს მის გამოჯანმრთელებაში. წარმატებები ილიას!
;