სადილი ყველას
წელსაც, ისევე როგორც გასული 2 წლის განმავლობაში, შპს „ეკო-სპექტრმა“ საერთაშორისო ჰუმანიტარული კავშირის (ასოციაცია) კათარზისის საშუალებით, სოციალურად დაუცველ 310 ბენეფიციარს აღდგომისბრწყინვალე დღესასწაულზე 1 დღის სადილი დაუფინანსა. ფინანსურად შეჭირვებული ხანდაზმულების დახმარება ყველა ჩვენგანის ვალია. ჩვენც დავბერდებით........
;