გარემოზე ზემოქმედების შეფასება კასპის მუნიციპალიტეტში აგურის ქარხნის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ფარგლებში
პროექტი: კასპის მუნიციპალიტეტში აგურის ქარხნის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“;
დამფინანსებელი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“;
დავალება: პროექტის ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადება, საჯარო საკონსულტაციო განხილვის ორგანიზება და ჩატარება.
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.
;