გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და სკოპინგის ანგარიშის მომზადება ქ.ფოთში „ახალ ღრმაწყლოვან მრავალფუნქციურ თანამედროვე ნავსადგურში ახალი ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის“ ფარგლებში
პროექტი: ქ.ფოთში „ახალ ღრმაწყლოვან მრავალფუნქციურ თანამედროვე ნავსადგურში ახალი ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი“;
დამკვეთი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დამფინანსებელი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“; დავალება: პროექტის ფარგლებში სკოპინგის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტების მომზადება,საჯარო საკონსულტაციო განხილვების ორგანიზება და ჩატარება.
;