საკონსულტაციო მომსაურება გარემოს დაცვით, პროფესიული ჯანდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სადახლო-ბაგრატაშენის ხიდის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
პროექტი: სადახლო-ბაგრატაშენის ხიდის მშენებლობა;
დამკვეთი: შპს „ვმკ კონსტრაქშენი“;
დამფინანსებელი: შპს „ვმკ კონსტრაქშენი“;
დავალება: საკონსულტაციო მომსახურება გარემოს დაცვით, სოციალურ, პროფესიული ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში.
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.;