განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში ელექტროენერგიის გადაცემის და ვაჭრობის პროექტი ცენტრალური აზია-სამხრეთ აზია «CASA -1000» პროექტისთვის
პროექტი: ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში “ელექტროენერგიის გადაცემის და ვაჭრობის პროექტის ცენტრალური აზია-სამხრეთ აზია CASA -1000“ -ის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება; 
დამკვეთი: სს «კუხისტონის“ რესპუბლიკური ფონდი;
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება: განსახლების სამოქმედო გეგმის
მომზადება.
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.
;