შვილობილი კომპანია
შვილობილი კომპანია
შპს "ეკო-სპექტრმა" 2019 წლის 4 სექტემბერს, უზბეკეთის რესპუბლიკაში  გახსნა შვილობილი კომპანია - შპს "ეკო-სპექტრი უზბეკეთი", რომლის მთავარი მიზანია პროექტების მომზადება, განხორციელება და მონიტორინგი ცენტრალური აზიის რეგიონში.
;