სიახლეები
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ გუნდის წევრმა დავით კავილაძემ გაიარა სერტიფიცირება შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერიფიკაციის ორგანოში უძრავი ქონების ამგეგმავის კვალიფიკაციით. დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ გუნდის წევრმა ზურაბ რევაზიშვილმა გაიარა რესერტიფიცირება შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერიფიკაციის ორგანოში უძრავი ქონების შემფასებლის კვალიფიკაციით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:


კატეგორია - სიახლეები
მიმიდნარე წლის 5 ოქტომბერს კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის უფროსს ლილე ხაბალაშვილს სერტიფიცირებულ აუდიტორთა საერთაშორისო რეესტრის "Exemplar Global"-ის მიერ მიენიჭა ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის სტატუსი.
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:

კატეგორია - სიახლეები
შპს „ინსი“-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა 28 სექტემბერს მარნეულში ჩაატარეს საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის ტერიტორიაზე ხმაურის, ვიბრაციის და ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების გეგმიური გაზომვითი სამუშაოები.


კატეგორია - სიახლეები
მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს კომპანია „ნეოლაბის“ ოფისში გაიმართა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების პირველი საინფორმაციო სახის შეხვედრა. საერთაშორისო საკონსულტაციო და სერტიფიცირების კომპანიის წარმომადგენლების მიერ განხილულ იქნა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემებისათვის დადგენილი ძირითადი მოთხოვნები და სტრუქტურა, რომლის მიხედვითაც სამომავლოდ მომზადდება ხარისხის მენეჯმენტის სისტემებისთვის
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „რამბოლთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „ეკო-სპექტრის“ გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენლები კომპანია “რამბოლის” ექსპერტებთან ერთად იმყოფებოდნენ სს „საქართველოს რკინიგზის“ თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში მოლითი-ხაშურის სარკინიგზო უბნის
კატეგორია - სიახლეები
ქალაქ თბილისში დიღმის ჭალების დასასვენებელი პარკის მოწყობის მიზნით, ააიპ „კავკასიის რეგიონულ გარემოსდაცვით ცენტრთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, შპს „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა საპროექტო ტერიტორიაზე განახორციელეს ხმაურის 24 საათიანი გაზომვა 6 ლოკაციაზე, ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებებების კონცენტრაციის გაზომვა 6 ლოკაციაზე და კვლევის ანგარიშის მომზადება.
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“აგამოცდო ლაბორატორიის თამანშრომლებმა ოზურგეთში მდებარე ავტოსამრეცხაო "Car Care Centre" -ს მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩაატარეს ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვითი სამუშაოები ხმაურის კვლევის ანგარიშის წარსადგენად.
კატეგორია - სიახლეები
მიმდინარე წლის 14 ივლისს კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში“ ჩატარდა გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტი. აუდიტი ჩატარდა კლიენტის საიტზე. ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტის ფარგლებში განიხილეს კომპანიაში არსებული დოკუმენტების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა, განისაზღვრა შემდგომი წლის საზედამხედველო აუდიტის ჩატარების პერიოდი.