მასერტიფიცირებელი ISO ტრენინგები
მასერტიფიცირებელი ISO ტრენინგები
  • ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ISO 9001:2015 აუდიტორის / წამყვანი აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგი    ვრცლად
  • გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების ISO 14001:2015 აუდიტორის / წამყვანი აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგი ვრცლად
  • შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების ISO 45001:2018 აუდიტორის / წამყვანი აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგი    ვრცლად
  • ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ISO 9001:2015 შიდა აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგი   ვრცლად
  • გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების ISO 14001:2015 შიდა აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგი    ვრცლად
  • შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების ISO 45001:2018 შიდა აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგი   ვრცლად

;