დასრულებული პროექტები
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სამუშაო ზონის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა ხრამჰესი 1 და ხრამჰესი 2 ჰიდროელექტროსადგურებზე;
დამკვეთი: შპს „ხრამჰესი 1“ და შპს „ხრამჰესი 2“;
დამფინანსებელი: შპს „ხრამჰესი 1“ და შპს „ხრამჰესი 2“;
დავალება: ხმაურის ფონური დონის გაზომვა და ანალიზი, მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა და ანალიზი;
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
ტრენინგი: 2022 წლის 20-23 იანვარს საერთაშორისო სერტიფიცირების ცენტრმა შპს “ეკო-სპექტრმა” ჩაატარა «GCT»-ის მიერ აკრედიტირებული ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის ტრენინგის კურსები. ტრენინგის დამსწრეებზე გაიცა შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატები. სერტიფიკატის აუთენტურობის შემოწმება შესაძლებელია: www.gcerti.com

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სკოლების მშენებლობა სოფელ სუფსაში, ნიგვზიანსა და დიდი ჭყონში;
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (ADB);
დავალება: ხმაურის ფონური დონის გაზომვა, მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა, ჰაერში დამაბინძურებელ მავნე ნივთიერებათა გაზომვა და ჰაერში შეწონილი
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბესა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში საბავშვო ბაღების მშენებლობის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „ინსტალი“;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (ADB);

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „სათავე“;
დამფინანსებელი: შპს „სათავე“;
დავალება: ხმაურის, ვიბრაციის და ჰაერში მყარი ნაწილაკების (PM 2.5, PM10) ინსტრუმენტალური გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა შუახევჰესის და სხალთაჰესის ოპერირების ადგილებზე;
დამკვეთი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.


კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი:  საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“;
დავალება:  შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში“  ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;
2019 წლის 17 სექტემბერს  შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც  მოხდება შემდეგი მომსახურების გაწევა:

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ვიბრაციის ინსტრუმენტალური გაზომვა გუდაურის სამშენებლო ობიექტზე;
დამკვეთი: შპს „ვერტექსი“;
დამფინანსებელი: შპს „ვერტექსი“;
დავალება: ვიბრაციის ინსტრუმენტალური გაზომვა და კვლევის ანგარიშის შედგენა;
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.
 


კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიმდინარე და დასრულებული პროექტები;
დამკვეთი: შპს „რამბოლი“;
დამფინანსებელი: შპს „ენვაირონ კონსალტ სი-აი-ეს“;
დავალება: გარემოს დაცვის და სოციალური მენეჯმენტის სისტემების კორპორატიული აუდიტის (ESMS) და გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების შესაბამისობის აუდიტის ჩატარება.