კონტაქტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
სათაო ოფისის მისამართი

საქართველო, თბილისი, 0179 , ი.ჭავჭავაძის გამზირი #7, II სადარბაზო, III სართული.

ტელეფონი

(+995) (32) 290 44 22

ფაქსი

+(995 32) 290 46 39

ელ. ფოსტა

info@eco-spectri.com

შვილობილი კომპანია შპს „ეკო-სპექტრი უზბეკეთი“
მისამართი

უზბეკეთის რესპუბლიკა ქ. ტაშკენტი, შაიხონტოხურსის რაიონი, ც-14, სახლი 26ა, ბინა 18.

ტელეფონი

+998 9452 88 99

ელ. ფოსტა

uzbekistan@eco-spectri.com

დაცვის კოდი
განაახლეთ დაცვის კოდი