ხმაურის ფონური დონის და მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა და ანალიზი
პროექტი: გურიის მეორადი გზების რეაბილიტაციის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დამფინანსებელი: შპს „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დავალება: ხმაურის ფონური დონის და მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა და ანალიზი.

;