საგამოცდო ლაბორატორია
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: შპს „ბიოტექსის“ ვეტერინარული ფარმაციის საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „ბიოტექსი”;
დამფინანსებელი: შპს „ბიოტექსი”;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2023 წელს.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: საბავშვო ბაღის მშენებლობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში;
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი”;
დამფინანსებელი: „აზიის განვითარების ბანკი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2023 წელს.კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქ. ქუთაისის ავტოქარხნის დასახლებაში;
დამკვეთი: შპს „სათავე+”;
დამფინანსებელი: „აზიის განვითარების ბანკი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2023 წელს.
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: საბავშვო ბაღის მშენებლობა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში;
დამკვეთი: შპს „სათავე+”;
დამფინანსებელი: „აზიის განვითარების ბანკი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2023 წელს.კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ბაქტერიოფაგის საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „ელიავა ბიოპრეპარატები”;
დამფინანსებელი: შპს „ელიავა ბიოპრეპარატები“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2023 წელს.
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სამშენებლო ბლოკის საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „ბედეგი”;
დამფინანსებელი: შპს „ბედეგი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.
პროპექტი დასრულდა: 20223წელს.


კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სარეკლამო კომპანია და სტამბა;
დამკვეთი: შპს „ედვინგსი“;
დამფინანსებელი: შპს „ედვინგსი“;
დავალება: მტვრის მყარი ნაწილაკების, ხმაურის და მიკროკლიმატური მახასიათებლების ინსტრუმენული გაზომვა და ანგარიშის შედგენა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: კასპის მუნიციპალიტეტში ქვის სამსხვრევ - დამხარისხებელი საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „სმ ჯგუფი“;
დამფინანსებელი: შპს „სმ ჯგუფი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სოფ, მარაბდის ცემენტის საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „თი ეს გრუპი“;
დამფინანსებელი: შპს „თი ეს გრუპი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.