საგამოცდო ლაბორატორია
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სს „ემ გრუპის“ რესტორნის ოპერირება;
დამკვეთი: სს „ემ გრუპი“;
დამფინანსებელი: სს „ემ გრუპი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ინსტრუმენტული გაზომვა და ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: შპს „რესპუბლიკის“ რძის საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „რესპუბლიკა“; დამფინანსებელი: შპს „რესპუბლიკა“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ინსტრუმენტული გაზომვა და ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: შპს „თი ეს გრუპის“ ცემენტის მწარმოებელი ქარხნის ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „თი ეს გრუპი“;
დამფინანსებელი: შპს „თი ეს გრუპი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ინსტრუმენტული გაზომვა და ანგარიშის მომზადება; პ
როექტი დასრულდა: 2023 წ.
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: შპს „ჯინო პარკის“ სარელაქსაციო და გამაჯანსაღებელი სივრცის ოპერირება;
დამკვეთი: შპს. „ჯინო პარკი“;
დამფინანსებელი: შპს. „ჯინო პარკი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ინსტრუმენტული გაზომვა და ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: საბავშვო ბაღის მშენებლობა მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ჭყონში;
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი”;
დამფინანსებელი: „აზიის განვითარების ბანკი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: შპს. „უნივერსამის“ სავაჭრო ობიექტების ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „უნივერსამი”;
დამფინანსებელი: შპს „უნივერსამი”;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტი;
დამკვეთი: სს „ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ ფილიალი საქართველოში”;
დამფინანსებელი: „აზიის განვითარების ბანკი“;
დავალება: ჰაერში მტვრის მყარი ნაწილაკების კონცენტრაციის გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: შპს „ბიოტექსის“ ვეტერინარული ფარმაციის საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „ბიოტექსი”;
დამფინანსებელი: შპს „ბიოტექსი”;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2023 წელს.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: საბავშვო ბაღის მშენებლობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში;
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი”;
დამფინანსებელი: „აზიის განვითარების ბანკი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2023 წელს.