საგამოცდო ლაბორატორია
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სარეკლამო კომპანია და სტამბა;
დამკვეთი: შპს „ედვინგსი“;
დამფინანსებელი: შპს „ედვინგსი“;
დავალება: მტვრის მყარი ნაწილაკების, ხმაურის და მიკროკლიმატური მახასიათებლების ინსტრუმენული გაზომვა და ანგარიშის შედგენა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: კასპის მუნიციპალიტეტში ქვის სამსხვრევ - დამხარისხებელი საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „სმ ჯგუფი“;
დამფინანსებელი: შპს „სმ ჯგუფი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სოფ, მარაბდის ცემენტის საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „თი ეს გრუპი“;
დამფინანსებელი: შპს „თი ეს გრუპი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.


კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ყოფილი „მიახაილოვის“ საავადმყოფოს ტერიტორიაზე არტცენტრის მშენებლობა;
დამკვეთი: შპს „ჰანსი“;
დამფინანსებელი: შპს „ჰანსი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სასტუმრო ჯინო ველნეს რაბათი;
დამკვეთი: შპს „ევროკომ ინვესტმენტ ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „ევროკომ ინვესტმენტ ჯორჯია“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.


კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ კასპის ცემენტის ქარხანაში ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებების პროექტი;
დამკვეთი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“;
დავალება: ხმაურის გავრცელების კვლევა და მოდელირება.
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში;
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სამშენებლო ბლოკის მწარმოებელი საწარმო;
დამკვეთი: შპს „ბედეგი“;
დამფინანსებელი: შპს „ბედეგი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.


კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ქ. თელავის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება;
დამკვეთი: შპს „ჯეო ბილდი“;
დამფინანსებელი: შპს „ჯეო ბილდი“;
დავალება: ხმაურის ზემოქმედების დონის და ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთერებების კონცენტრაციის ინსტრუმენტალური გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.