საგამოცდო ლაბორატორია
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ახალქალაქის სოფ. ხოსპიოში მდებარე ასფალტის საწარმოში ხმაურის გაზომვა.
დამკვეთი: შპს „ჯავახავტოგზა“.
დამფინანსებელი: შპს „ჯავახავტოგზა“.
დავალება: ხმაურის საბაზისო დონის 24 საათიანი უწყვეტი ისტრუმენტალური გაზომვა (ხმაურის შედეგი ყოველ 1 წამში).
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ქალაქ თბილისში დიღმის ჭალების დასასვენებელი პარკის მოწყობის პროექტი;
დამკვეთი: ააიპ „კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი “;
დამფინანსებელი: ააიპ „კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი “;
დავალება: ხმაურის საბაზისო დონის 24 საათიანი უწყვეტი ისტრუმენტალური გაზომვა და ჰაერში არაორგანული მტვრის,
აზოტის დიოქსიდის, გოგირდის დიოქსიდის, ნახშირბადის მონოქსიდის და ნახშირბადის დიოქსიდის გაზომვა.
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: “ნენსკრა ჰესის“ მშენებლობის პოექტის ფარგლებში მშენებლობის პროცესში მექანიკური ვიბრაციისა და ხმაურის ზემოქმედების დონის გაზომვა, ჰაერში მტვრის კონცენტრაციის დადგენა.
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო კონსორციუმი“.
დამფინანსებელი: შპს „ქართული სამშენებლო კონსორციუმი“.
დავალება: მექანიკური ვიბრაციის გაზომვა. ხმაურის ზემოქმედების დონის გაზომვა. ჰაერში მტვრის კონცენტრაციის დადგენა.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: უზბეკეთის რესპუბლიკაში „პაპ-ნამანგან-ანდიჟანის რკინიგზის ელექტრიფიკაციის პროექტის“ ფარგლებში ფერგანას ველზე ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვა და ხმაურის დონის გავრცელების 3D მოდელირება“.
დამკვეთი: «Nazar Business and Technology». (NBT)
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი.


კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: “ჭიათურაში მანგანეზის მომპოვებელი მაღაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვა და ხმაურის დონის გავრცელების მოდელირება“. 
 
დამკვეთი: შპს „ჯორჯიან მანგანეზი.“
 
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: „თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობა“.
 
დამკვეთი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი/ANAS International Enterprise
 
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი.
 
დავალება: თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის და ოპერირების ეტაპზე ხმაურის და ვიბრაციის
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ კასპის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის, 110 კვ ეგხ-ის გაყვანის და 110 კვ ქვესადგურის განთავსების პროექტი.
 
დამკვეთი:   შპს „დაბლიუიჯი ენვი კონსალტინგი“
 
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: მცხეთის მინიციპალიტეტში ძეგვის ლისის თემების ტერიტორიაზე სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ თბილისის ქარის ელექტროსადგურის 220კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროეტი.
 
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: საჩხერის მინიციპალიტეტში 85მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის „იმერეთი-1“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.
 
დამკვეთი:   შპს „დაბლიუიჯი ენვი კონსალტინგი“