საგამოცდო ლაბორატორია
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სამუშაო ზონის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა ხრამჰესი 1 და ხრამჰესი 2 ჰიდროელექტროსადგურებზე;
დამკვეთი: შპს „ხრამჰესი 1“ და შპს „ხრამჰესი 2“;
დამფინანსებელი: შპს „ხრამჰესი 1“ და შპს „ხრამჰესი 2“;
დავალება: ხმაურის ფონური დონის გაზომვა და ანალიზი, მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა და ანალიზი.


კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სკოლების მშენებლობა სოფელ სუფსაში, ნიგვზიანსა და დიდი ჭყონში;
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (ADB);
დავალება: ხმაურის ფონური დონის გაზომვა, მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა, ჰაერში დამაბინძურებელ მავნე ნივთიერებათა გაზომვა და ჰაერში შეწონილი წვრილდისპერსიული მყარი ნაწილაკების გაზომვა დამკვეთის მიერ მითითებულ
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბესა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში საბავშვო ბაღების მშენებლობის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „ინსტალი“;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (ADB);
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.


კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „სათავე“;
დამფინანსებელი: შპს „სათავე“;
დავალება: ხმაურის, ვიბრაციის და ჰაერში მყარი ნაწილაკების (PM 2.5, PM10) ინსტრუმენტალური გაზომვა.კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა შუახევჰესის და სხალთაჰესის ოპერირების ადგილებზე;
დამკვეთი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: გურიის მეორადი გზების რეაბილიტაციის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დამფინანსებელი: შპს „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დავალება: ხმაურის ფონური დონის და მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა და ანალიზი.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ვიბრაციის ინსტრუმენტალური გაზომვა გუდაურის სამშენებლო ობიექტზე;
დამკვეთი: შპს „ვერტექსი“;
დამფინანსებელი: შპს „ვერტექსი“;
დავალება: ვიბრაციის ინსტრუმენტალური გაზომვა და კვლევის ანგარიშის შედგენა;
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობა;
დამკვეთი: “შპს ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო, ფილიალი საქართველოში“;
დამფინანსებელი: “შპს ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო, ფილიალი საქართველოში“;
დავალება: ვიბრაციის გაზომვა და ანგარიშის მომზადება.კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა მარნეულში;
დამკვეთი: შპს „ინსი“;
დამფინანსებელი: შპს „ინსი“;
დავალება: ხმაურის, ვიბრაციის, ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაზომვა.