საგამოცდო ლაბორატორია
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობა;
დამკვეთი: “შპს ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო, ფილიალი საქართველოში“;
დამფინანსებელი: “შპს ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო, ფილიალი საქართველოში“;
დავალება: ვიბრაციის გაზომვა და ანგარიშის მომზადება.კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა მარნეულში;
დამკვეთი: შპს „ინსი“;
დამფინანსებელი: შპს „ინსი“;
დავალება: ხმაურის, ვიბრაციის, ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაზომვა.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: დიდ აჭარის რეზერვუარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხმაურის გაზომვა;
დამკვეთი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“;
დავალება: ხმაურის ინსტრუმენტალური გაზომვა და ანგარიშის შედგენა;
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ახალქალაქის სოფ. ხოსპიოში მდებარე ასფალტის საწარმოში ხმაურის გაზომვა;
დამკვეთი: შპს „ჯავახავტოგზა“;
დამფინანსებელი: შპს „ჯავახავტოგზა“;
დავალება: ხმაურის საბაზისო დონის 24 საათიანი უწყვეტი ისტრუმენტალური გაზომვა (ხმაურის შედეგი ყოველ 1 წამში);
პრექტი დასრულდა: 2021 წელს.კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ქალაქ თბილისში დიღმის ჭალების დასასვენებელი პარკის მოწყობის პროექტი;
დამკვეთი: ააიპ „კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი “;
დამფინანსებელი: ააიპ „კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი “;
დავალება: ხმაურის საბაზისო დონის 24 საათიანი უწყვეტი ისტრუმენტალური გაზომვა და ჰაერში არაორგანული მტვრის,
აზოტის დიოქსიდის, გოგირდის დიოქსიდის, ნახშირბადის მონოქსიდის და ნახშირბადის დიოქსიდის გაზომვა;
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: “ნენსკრა ჰესის“ მშენებლობის პოექტის ფარგლებში მშენებლობის პროცესში მექანიკური ვიბრაციისა და ხმაურის ზემოქმედების დონის გაზომვა, ჰაერში მტვრის კონცენტრაციის დადგენა;
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო კონსორციუმი“;
დამფინანსებელი: შპს „ქართული სამშენებლო კონსორციუმი“;
დავალება: მექანიკური ვიბრაციის გაზომვა. ხმაურის ზემოქმედების დონის გაზომვა. ჰაერში მტვრის კონცენტრაციის დადგენა;

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: უზბეკეთის რესპუბლიკაში „პაპ-ნამანგან-ანდიჟანის რკინიგზის ელექტრიფიკაციის პროექტის“ ფარგლებში ფერგანას ველზე ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვა და ხმაურის დონის გავრცელების 3D მოდელირება“;
დამკვეთი: «Nazar Business and Technology» (NBT);
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება: ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვა,

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: “ჭიათურაში მანგანეზის მომპოვებელი მაღაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვა და ხმაურის დონის გავრცელების მოდელირება“;
დამკვეთი: შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“;
დამფინანსებელი: შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“;
დავალება: შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ საკუთრებაში არსებული ჭიათურის
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: „თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობა“;
დამკვეთი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი/ANAS International Enterprise;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება: თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის და ოპერირების ეტაპზე ხმაურის და ვიბრაციის ზეგავლენის საბაზისო მაჩვენებლების გაზომვა და მოდელირება.