„ნენსკრა ჰესის“ მშენებლობის პროექტი
პროექტი: “ნენსკრა ჰესის“ მშენებლობის პოექტის ფარგლებში მშენებლობის პროცესში მექანიკური ვიბრაციისა და ხმაურის ზემოქმედების დონის გაზომვა, ჰაერში მტვრის კონცენტრაციის დადგენა;
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო კონსორციუმი“;
დამფინანსებელი: შპს „ქართული სამშენებლო კონსორციუმი“;
დავალება: მექანიკური ვიბრაციის გაზომვა. ხმაურის ზემოქმედების დონის გაზომვა. ჰაერში მტვრის კონცენტრაციის დადგენა;

პროექტი დასრულდა: 2020 წელს.
;