“ჭიათურაში მანგანეზის მომპოვებელი მაღაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვა და ხმაურის დონის გავრცელების მოდელირება“
პროექტი: “ჭიათურაში მანგანეზის მომპოვებელი მაღაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვა და ხმაურის დონის გავრცელების მოდელირება“;
დამკვეთი: შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“;
დამფინანსებელი: შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“;
დავალება: შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ საკუთრებაში არსებული ჭიათურის
მანგანეზის მომპოვებელი მაღაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვა და ხმაურის დონის გავრცელების მოდელირება; პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.
 
;