საგამოცდო ლაბორატორია
„თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობა“
პროექტი: „თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობა“;
დამკვეთი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი/ANAS International Enterprise;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება: თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის და ოპერირების ეტაპზე ხმაურის და ვიბრაციის ზეგავლენის საბაზისო მაჩვენებლების გაზომვა და მოდელირება. 
 
ბეჭდვა
;