სიახლეები
უძრავი ქონების შემფასებელი - ზურაბ რევაზიშვილი
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ გუნდის წევრმა ზურაბ რევაზიშვილმა გაიარა რესერტიფიცირება შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერიფიკაციის ორგანოში უძრავი ქონების შემფასებლის კვალიფიკაციით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:


ბეჭდვა
;