განსახლება
„დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული რეგენერაციის, აბასთუმანის ურბანული რეგენერაციისა და ანანურის ციხის ტურიზმის განვითარების ქვეპროექტები“.
პროექტი: „დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული რეგენერაციის, აბასთუმანის ურბანული რეგენერაციისა და ანანურის ციხის ტურიზმის განვითარების ქვეპროექტები“;
 
დამკვეთი: მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ);
 
 
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება: განსახლების სამოქმედო გეგმების მომზადება დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული რეგენერაციის, აბასთუმანის ურბანული რეგენერაციისა და ანანურის ციხის ტურიზმის განვითარების ქვეპროექტებისათვის;
პროექტი დასრულდა: 2018 წლის 29 ნოემბერს.
 
ბეჭდვა
;