ქალაქ თბილისში დიღმის ჭალების დასასვენებელი პარკის მოწყობის პროექტი
ქალაქ თბილისში დიღმის ჭალების დასასვენებელი პარკის მოწყობის მიზნით, ააიპ „კავკასიის რეგიონულ გარემოსდაცვით ცენტრთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, შპს „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა საპროექტო ტრიტორიაზე განახორციელეს ხმაურის საბაზისო დონის 24 საათიანი გაზომვითი სამუშაოები.
;