ლილე ხაბალაშვილი
საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის უფროსი
პროექტების მართვის საბჭოს წევრი

2019 წელს დაამთავრა საქართველოს უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. ამავე უნივერსიტეტში მაღალი აკადემიური მოსწრების გამო მან მოიპოვა უნივერსიტეტის სტიპენდია და ირიცხებოდა უნივერსიტეტის სტიპენდიანტთა გუნდში. 2017 წელს წარმატებით გაიარა ტრენინგი თემაზე ”გენდერული სტრატეგიების შემუშავება და მისი განვითარება საქართველოს მასშტაბით”, რომელიც ჩატარდა მსოფლიო ბანკის მიერ ქ.თბილისში. 2019 წელს მან წარმატებით გაიარა და მიიღო სერთიფიკატი „სტრატეგიული კომუნიკაციის“ ინგლისურენოვან ტრეინინგ კურსში, რომელიც ჩატარდა კომპანია „ეკო-სპექტრში“ მოწვეული
ტრენერის მიერ. 2019 წელს ჩააბარა კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრატურაში. 2017 წლის თებერვლიდან ივლისის ჩათვლით წარმატებით გაიარა სტაჟირება შპს ”ეკო-სპექტრი”-ს იურიდიულ დეპარტამენტში და 2017 წლის აგვისტოდან ლილე ხაბალაშვილი მუშაობს შპს ” ეკო-სპექტრ”-ში იურისტად. მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებულ პროექტებში. აღნიშნული პროექტების ფარგლებში, გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის და განსახლების სამოქმედო გეგმების მომზადების პროცესში, როგორც იურისტ-კონსულტანტი, იგი უზრუნველყოფდა საკანონმდებლო ბაზის შემუშავებას, აგრეთვე, იყო ჯგუფის ლიდერის ასისტენტი და დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის მოწყვლად ოჯახებთან, აწარმოებდა იურიდიულ კონსულტაციებს. 2018 წლიდან ლილე ხაბალაშვილი გახდა კომპანია ”ეკო-სპექტრ”-ის საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის უფროსი. 2018-2019 წლებში მან წარმატებით გაიარა და მიიღო საერთაშორისო სერტიფიცირება „Exemplar Global“-ის აკრედიტირებულ კურსზე: ISO 9001:2015 - ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის, ISO 45001:2018 - შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის, ISO 14001:2015 - გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის და ISO 19011:2018 მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის კვალიფიკაციებზე. 2021 წლის 5 ოქტომბერს ლილე ხაბალაშვილს აუდიტორთა საერთაშორისო რეესტრის “Exemplar Global”-ის მიერ მიენიჭა ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის სტატუსი. 

info: lKhabalashvili@eco-spectri.com
;